Datatable Türk Lirası ve Excele Doğru Aktarımın Kullanımı

Merhaba internette araştırırken türkçe kaynak bulamadım ve bu konuyu yazmaya karar verdim. Datatablede türk lirası formatı ve excele düzgün aktarımının kodları aşağıdadır.function formatAsTurkishLira(number) {
  var formatter = new Intl.NumberFormat('tr-TR', {
    style: 'currency',
    currency: 'TRY',
    currencyDisplay: 'code' // Türk Lirası simgesi yerine TRY kodunu kullanır
  });


  return formatter.format(number).replace('TRY', ''); // TRY kodunu kaldırarak simgeyi kaldırır
}
$(document).ready(function() {
  var table = $('#example').DataTable({
    scrollX: true,
    dom: 'Bfrtip',
    paging: true,
    pageLength: 10,
    columnDefs: [
      {
        targets: 6, // Assuming the column index is 6, change it to the appropriate index
        className: 'turkish-lira',
        render: function(data, type, row) {
          if (type === 'display' || type === 'filter') {
            var htmlElement = $('<div/>').html(data);
            var innerValue = htmlElement.find('span').text();
            return formatAsTurkishLira(innerValue);
          }
          return data;
        }
      }
    ],
    buttons: [
      {
        extend: 'excelHtml5',
        customizeData: function (data) {
          // İlgili sütunun indeksini alın
          var columnIndex = 6; // Assuming the column index is 6, change it to the appropriate index
      
          // Verileri döngü ile gezin
          for (var i = 0; i < data.body.length; i++) {
            var row = data.body[i];
            var cell = row[columnIndex];            // console.log(cell));
            // // İstediğiniz değişikliği yapın
            //  var formattedValue = formatAsTurkishLira(cell); // Örnek olarak, Türk Lirası formatına çevirdik
            row[columnIndex] =    parseFloat(cell.replace(".",""));
          }
        }
      },
      "pdf",
      "csv"
    ]
  });
});

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

1 YORUM

Alberto D. Harris

04-December-2023

I'm not sure exactly why but this website is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.


Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.