Javascript Json Stringify Kullanımı

Bu yazımızda php ile json ve nesne değerlerine ulaşmak için kullandığımız JSON.stringify metodunun kullanımına değineceğiz.

sntringfy metodu ile herhangi bir javascript nesnesini string veri türüne çevirebiliriz.

Temel sözdizimi şu şekildedir.

<script>
	var kisi = {name:"Zafer", age:26, city:"Ordu"};
	var metin = JSON.stringify(kisi);
</script>

metin değişkeni artık görüntülenmeye hazır bir metindir.

<div id="goruntule"></div>
<script>
	var kisi = {name:"Zafer", age:26, city:"Ordu"};
	var metin = JSON.stringify(kisi);
	document.getElementById("goruntule").innerHTML = metin;
</script>

Yukarıdaki kodu kaydedip çalıştırdığımızda ekranda şöyle bir sonuç çıkacaktır.

{"name":"Zafer","age":26,"city":"Ordu"}

Stringify İle Tarih İşlemleri

JSON.stringify metodu ile tarihi metne dönüştürüp kullanabiliriz.

<div id="goruntule"></div>
<script>
var kisi = {name:"Zafer", today:new Date()};
var metin = JSON.stringify(kisi);
document.getElementById("goruntule").innerHTML = metin;
</script>

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda ise ekranda şöyle bir görüntü oluşacaktır.

{"name":"Zafer","today":"2021-05-21T11:02:01.235Z"}

Stringify ile Fonksiyon Kullanımı

Eğer bir nesnenin içinde fonksiyon kullanırsak JSON.stringify metodu fonksiyonu okumaz ama diğer değerleri listeler.

<div id="goruntule"></div>
<script>
var kisi = {name:"Zafer", age:function () {return 30;}};
var myString = JSON.stringify(kisi);
document.getElementById("goruntule").innerHTML = myString;
</script>

Kodun çıktısı:

{"name":"Zafer"}

Eğer fonksiyonları da metine dönüştürmek istiyorsak toString metodunu kullanarak metin şeklinde okuyabiliriz.

<div id="goruntule"></div>
<script>
var person = {name:"Zafer", age:function () {return 26;}};
person.age = person.age.toString();
var myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("goruntule").innerHTML = myString;
</script>

Kodun çıktısı:

{"name":"Zafer","age":"function () {return 26;}"}

Dizileri JSON.stringify İle Okumak

Javascriptte dizi türündeki verileri de JSON.stringify metodu ile okuyabiliriz.

<div id="goruntule"></div>
<script>
var arr = ["Zafer", "Fatih", "Emrullah", "Furkan"];
var myString = JSON.stringify(arr);
document.getElementById("goruntule").innerHTML = myString;
</script>

Kodun Çıktısı:

["Zafer","Fatih","Emrullah","Furkan"]


YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.