Javascript Nesne Oluşturma

Bu yazımızdan itibaren Javascript ile nesne konularına giriş yapacağız.

Nesneler Javascript dilinde çok önemli bir yere sahiptir. Hatta nesneler Javascriptte kraldır. Nesneleri ne kadar iyi biliyorsanız javascripti o kadar iyi biliyorsunuz demektir.

Javascriptte neredeyse her şey bir nesnedir:

- Boolean veri tipi nesne olabilir. (new anahtar sözcüğü ile tanımlanmışsa)

- Number veri tipi nesne olabilir. (new anahtar sözcüğü ile tanımlanmışsa)

- String veri tipi nesne olabilir. (new anahtar sözcüğü ile tanımlanmışsa)

- Date (Tarihler) her zaman nesnedir.

- Math sınıfı her zaman nesnedir.

- Düzenli ifadeler bir nesnedir.

- Dizler bir nesnedir.

- Fonksiyonlar bir nesnedir.

- Object veri tipi zaten nesnedir.

Yani anlayacağınız ilkel tipler dışında tüm javascript değerleri nesnedir. Gelin şimdi Javascript ilkel Tiplerin neler olduğuna bakalım.

Javascript İlkel Tipler (Primitive Types)

İlkel veri tipleri ek özellik ve değer içermeyen veri türleridir.

Javascript'te 5 adet ilkel veri türü bulunmaktadır

- String

- Boolean

- Number

- null

- udenfined

İlkel değerler değişmezler. Kodlanmışlardır ve değiştirilmesine izin verilmez.

Nesneler Değişkendir

Javascript değişkenleri tek değer içerirler.

<script>
var zafer = "Zafer Yıldız";
</script>

Nesneler de değişkendir ancak nesneler birden fazla değeri içerisinde barındırabilir.

Değerler değer çiftleri şeklinde saklanırlar. Yani ad:deger şeklinde.

<script>
var kisi= {isim:"Zafer", soyisim:"Yıldız", yas:26, gozRengi:"Yesil"};
<script>

Javascript Nesne Özellikleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi nesneler ad:deger şeklinde değişkenin içinde tutulur. Ve kullanmak istediğimiz zaman bu şekilde çağırıp kullanırız.

Yukardaki örneği açıklayacak olursak;

isim, soyisim,yas ve gozRengi bu nesnenin özellikleridir. Yani key değerleridir. Bu değerler sayesinde değerlerin karşılığına ulaşıp işlem yapabiliriz.

Nesne Metotları (Nesne Fonksiyonları)

Metotlar, nesneler üzerinde eylem gerçekleştirebileceğimiz yapılardır.

Nesne özellikleri hem ilkel değer, hem fonksiyon, hem de diğer nesneleri alabilirler.

Şimdi bir nesne metodu tanımlayalım.

<script> 
var kisi = {
  isim: "Zafer",
  soyisim : "Yıldız",
  id     : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};
</script>

Yukarıdaki kod parçasında kisi nesnesi içerisindeki fullName bir nesne fonksiyonudur.

Javascript Nesnesi Oluşturma

Javascript ile kendi nesnelerimizi oluşturabilir ve kullanabiliriz.

Yeni nesne oluştumanın farklı yolları vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır;

- Değişkenin içinde tanımlayabiliriz.

- new anahtar kelimesiyle oluşturabiliriz.

Değişkene Nesne Tanımlamak

Javascript nesnesi oluşturmanın en kolay yolu budur. Bir değişkene nesne tanımlayarak hem tek bir işlemle nesne oluşturmuş olursunuz, hem de nesneyi tanımlamış olursunuz.

Nesneler {} süslü parantez içerisinde ad:değer çifti olarak tanımlanırlar.

Örneğin:

var person = {ad:"Zafer", soyad:"Yıldız", yas:50, gozRengi:"yesil"};

new Anahtar Kelimesiyle Nesne Oluşturmak

Yukarıdaki 4 değerli nesnenin aynısını new Anahtar kelimesi kullanarak oluşturmaya çalışalım.

<script>
var kisi= new Object();
kisi.ad= "Zafer";
kisi.soyad= "Yıldız"; 
kisi.yas= 26;
kisi.gozRengi= "Yeşil";
</script>

Javascript İle Nesnelerin Değerini Değiştirme

Javascript nesneleri değişkendir. Ve değerlerini değiştirmemiz mümkündür. Nesneler referans tiplidir. Yani değere göre değil referansa göre bellekte adreslenirler.

Eğer bir nesneyi bir değişkene değer olarak atarsak o değişkende nesne ile aynı özelliklere sahip olur.

Şimdi bir dizi tanımlayalım ve bir değerini değiştirelim.

<script>
var kisi= {isim:"Zafer", soyisim:"Yıldız", yas:10, gozRengi:"Yeşil"}
var x = kisi;
x.yas= 26;  
</script>

Javascriptte Nesneler Nasıl Kullanılır ?

Nesneleri tanımladıktan sonra degisken.NesneDegeri sözdizimi ile nesnenin değerine ulaşablir ve istediğimiz yerde rahatlıkla kullanabiliriz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>

//Nesneyi oluşturuyoruz
var kisi = new Object();
kisi.firstName = "Sedanur";
kisi.lastName = "Yıldız";
kisi.age = 21;
kisi.eyeColor = "Siyah"//Bu kısımda nesneyi kullanıyoruz.
document.getElementById("demo").innerHTML =
kisi.firstName +" " + kisi.age + " yaşında.";
</script>
 

</body>
</html>

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.