Javascript Nesne Özellikleri

Nesne özellikleri herhangi bir javasript nesnesinin en önemli parçalarından biridir. Yani nesne özellikleri, bir JavaScript nesnesiyle ilişkili değerlerdir. Javascriptte nesneler sıralanmış özellik ve değer çiftlerinden oluşurlar. Metotlar da var tabi ona da bir sonraki yazımda değineceğim.

Nesne özellikleri genellikle okunabilir, değiştirilebilir, silinebilirlerdir. Ancak bazıları sadece okunur özellikler olarak kayıt edilir.

Javacsript Nesne Özelliklerine Erişim

Bir nesnenin özelliklerine 3 şekilde erişebiliriz. Bunlar şöyledir.

<script>
var nesne = {
    ad:"Zafer",
    soyad:"Yıldız",
    yas:"26",
    tuttuguTakim:"Fenerbahçe",
    meslek:"Bilgisayar Mühendisi"
}

//İlk yöntem
var isim = nesne.ad;

// İkinci Yöntem
var soyisim = nesne['soyad'];
    
//Üçüncü Yöntem
var yas = nesne['yas']; 

console.log(isim+" "+soyisim+" "+yas);
</script>

Javascript For in Dögüsü

Javascript For in döngüsü bir nesnenin özellikleri arasında döngü yapmamızı sağlar.

Sözdizimi şu şekildedir:

for (variable in object) {
  // code to be executed
}

for ... in bloğu her özellik için bir kere çalışacaktır.

<script>
var nesne = {
    ad:"Zafer",
    soyad:"Yıldız",
    yas:"26",
    tuttuguTakim:"Fenerbahçe",
    meslek:"Bilgisayar Mühendisi"
}

 var txt = "";
 for(x in nesne){
     txt += nesne[x]+" ";
 }
    console.log(txt);
</script>

Javascript Nesneye Yeni Özellik Ekleme

Halihazırda bulunan nesneye yeni bir özellik eklemek için sadece nesneAdi.yeniOzellik yazarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki örneği incelerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz.

<script>
var nesne = {
    ad:"Zafer",
    soyad:"Yıldız",
    yas:"26",
    tuttuguTakim:"Fenerbahçe",
    meslek:"Bilgisayar Mühendisi"
}
nesne.memleket = "Ordu";
console.log(nesne.memleket);
</script>

Javascript Özellik Silme

Delete anahtar kelimesi ile nesnede belirttiğiniz özelliğin silinmesini sağşayabilirsiniz.

<script>
var nesne = {
    ad:"Zafer",
    soyad:"Yıldız",
    yas:"26",
    tuttuguTakim:"Fenerbahçe",
    meslek:"Bilgisayar Mühendisi",
    memleket: "Ordu"
}
delete nesne.memleket;
    console.log(nesne);
</script>

Kodun Çıktısı:

 {
  "ad": "Zafer",
  "soyad": "Yıldız",
  "yas": "26",
  "tuttuguTakim": "Fenerbahçe",
  "meslek": "Bilgisayar Mühendisi"
}

Delete anahtar sözcüğü hem özelliği hem de değerini siler.

Eğer özelliği silersek onu kullanamayız ta ki özellik yeniden tanımlanıncaya kadar.

delete operatörü sadece nesne özelliklerinde kullanılır. Fonksiyon ve değişkenlerde kullanılmaz.

delete operatörü, önceden tanımlanmış JavaScript nesnesi özelliklerinde kullanılmamalıdır. Uygulamanızı çökertebilir.

Javascript Nesne Özellikleri

Tüm nesne özellikleri bir anahtar ve değer ikilisine sahip olmalıdır.

Diğer öznitelikler şunlardır: numaralandırılabilir, yapılandırılabilir ve yazılabilir.

sdfsdfdsfs

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

1 YORUM

Muhammed Fatih BAĞCIVAN

28-April-2021

Javascript programlama dili üzerinde nesneler hakkındaki bilgim bu makale sayesinde biraz daha sağlamlaştı :) Ellerinize emeğinize sağlık hocam


Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.