Javascript Tarih Karşılaştırma

JavaScript'te tarih karşılaştırması yapmak için Date nesnesini kullanabilirsiniz. Date nesnesi, JavaScript'te tarih ve saat değerlerini temsil etmek için kullanılan bir nesnedir. İki tarihi karşılaştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  1. Karşılaştırma Operatörleri (>, <, >=, <=):
const tarih1 = new Date('2023-05-26');
 const tarih2 = new Date('2023-05-27'); 
if (tarih1 > tarih2) { 
console.log('Tarih 1, Tarih 2\'den daha büyüktür.');
 } else if (tarih1 < tarih2) { 
console.log('Tarih 1, Tarih 2\'den daha küçüktür.'); 
} else {
 console.log('Tarihler eşittir.'); 
}
  1. getTime() Yöntemi:
const tarih1 = new Date('2023-05-26'); 
const tarih2 = new Date('2023-05-27'); 
if (tarih1.getTime() > tarih2.getTime()) 
{ console.log('Tarih 1, Tarih 2\'den daha büyüktür.');
 } else if (tarih1.getTime() < tarih2.getTime()) {
 console.log('Tarih 1, Tarih 2\'den daha küçüktür.');
 } else { 
console.log('Tarihler eşittir.');
 }

İki yaklaşım da tarihleri karşılaştırmak için geçerlidir. İlk yöntem karşılaştırma operatörlerini kullanırken, ikinci yöntem tarih nesnelerinin getTime() yöntemini kullanarak tarihleri milisaniye cinsinden sayısal değerlere dönüştürür ve karşılaştırır.

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.