Laravel count,sum,avg,max ve min Kullanımı

Bu yazımızda Laravel ile çektiğimiz verilerle işlemler yapmayı göreceğiz. Mesela toplam veri sayısı, verilerin içinde en küçük değere sahip olanı bulmak için kullanacabileceğimiz bir kaç fonksiyon laravel tarafından otomatik sağlanmaktadır.

Laravel count Kullanımı

count metodu bir tabloda ya da çektiğimiz sorguda kaç satır veri geldiğini öğrenmemize yarar. Mesela users tablosunda 10 kişinin kayıtlı olduğunu varsayarsak;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
$users = DB::table('users')->count();

Yukarıda $users değişkeninin değeri 10 olur.

Laravel Min ve Max Kullanımı

Max metodu çektiğimiz veriler içerisinde belirttiğimiz sütunun maximum değere sahip olan satırını gösterir.

Mesela users tablosunda en büyük id değeri 10 olsun.

$user= DB::table('users')->max('id');

Yukarıdaki kod parçası en büyük id li yani id değeri 10 olan veriyi bize getirir.

Min metodu ise max metodunun tam tersi işlem yapar. Örnek le açıklamak gerekirse veritabanında users tablomuzda id değeri en küçük olan veri id si 1 olan veridir.

Min metodu kullanarak bu veriyi getirebiliriz.

use Illuminate\Support\Facades\DB;
$user= DB::table('users')->min('id');

Laravel Sum Kullanımı

Sum metodu sorgumuzun şartlarını sağlayan verilerin belirttiğimiz sütununun toplanması işlemini yapar.

$total= DB::table('alisveris') ->sum('toplam_tutar');

Laravel Avg Kullanımı

Avg metodu ise çektiğimiz verilerde belirtilen sütundaki değerlerin ortalamasını hesaplar.

$price = DB::table('siparis')
        ->where('tamamlanma', 1)
        ->avg('fiyat');

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.