Java'da Dizi Kullanımı

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Java dilinde Dizilerin nasıl kullanıldığına değineceğiz.

Dizi Nedir ?

Diziler, aynı tip verilerin birbiri arkasına tanımlanmasıdır. Dizi bir kümedir. Aynı tipte verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır. Bir dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe saklanırlar.

Dizileri değişken gibi düşünebiliriz. Birden fazla değişken değerini tek bir değişkende depolamak gibi düşünebilirsiniz.

Java'da Diziler Nasıl Kullanılır ?

Diziler, her bir değer için ayrı değişkenler bildirmek yerine birden çok değeri tek bir değişkende depolamak için kullanılır.

Bir diziyi bildirmek için, değişken türünü köşeli parantezlerle tanımlarız. Temel kullanımı şu şekildedir;

String[] arabalar;

Şimdi bir dizi dizi tutan bir değişken tanımladık. Buna değer eklemek için bir dizi değişmezi kullanabiliriz - değerleri virgülle ayrılmış bir listeye küme parantezleri içine yerleştirelim

Yani bu dizinin içerisine değerler ekleyelim.

String[] arabalar= {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

Bir tamsayı dizisi oluşturmak istersek şu şekilde kullanabiliriz.

int[] sayilar= {10, 20, 30, 40};

Java'da Dizinin Değerine Erişme

Javada dizinin herhangi bir değerine ulaşmak için o değerin index numarasını kullanırız. Dizi değerlerinin index numarası sıfırdan başlar.

Şimdi bir örnekle inceleyelim.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String[] arabalar= {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
    System.out.println(arabalar[0]);
  }

//Ekran çıktısı: Volvo
}

Not: Dizi dizinleri 0 ile başlar: [0] ilk öğedir. [1] ikinci öğedir, vb.

Java'da Dizinin Bir Değerini Değiştirme

Çok basit bir yöntemle dizinin değerini değiştirebiliriz. Bunun için index numarasını kullanıyoruz. Dizi değeri şu şekilde değiştirilir.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String[] arabalar= {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
    arabalar[0] = "Opel";
    System.out.println(arabalar[0]);
  }
}

Java Bir Dizinin Eleman Sayısını Bulma

Bir dizinin kaç elemanı olduğunu bulmak için length metodunu kullanırız.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String[] arabalar = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
    System.out.println(arabalar.length);
  }

// Ekran çıktısı: 4
}


Dizi Değerlerine Döngü Kullanarak Ulaşma

for döngüsüyle dizi öğeleri arasında döngü yapabilir ve döngünün kaç kez çalışması gerektiğini belirtmek için length özelliğini kullanabilirsiniz.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String[] arabalar = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
    for (int i = 0; i < arabalar.length; i++) {
      System.out.println(arabalar[i]);
    }
  }
}

Dizi Değerlerine Foreach Döngüsü İle Ulaşma

Ayrıca, yalnızca dizilerdeki öğeler arasında dolaşmak için kullanılan bir foreach döngüsü vardır

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String[] arabalar = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
    for (String i : arabalar) {
      System.out.println(i);
    }    
  }
}

Java Çoklu Diziler

Çok boyutlu bir dizi, bir dizi dizisidir. İki boyutlu bir dizi oluşturmak için her diziyi kendi küme parantezleri içine ekleriz.

Bir dizi içinde birden fazla dizi tanımlamamızı sağlar.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] myNumbers = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7} };
    int x = myNumbers[1][2];
    System.out.println(x);  
  }
}

İki boyutlu bir dizinin öğelerini elde etmek için başka bir for döngüsü içinde bir for döngüsü de kullanabiliriz (yine de iki dizini işaret etmemiz gerekiyor).

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
     int[][] myNumbers = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7} };
     for (int i = 0; i < myNumbers.length; ++i) {
        for(int j = 0; j < myNumbers[i].length; ++j) {
           System.out.println(myNumbers[i][j]);
        }
     }
   }
}

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.