SQL ile Tablo Oluşturma, Tablo Silme Ve Tablo Güncelleme

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda sql ile tablo oluşturmayı, tablo düzenlemeyi ve tablo silmeyi sql komutlarıyla nasıl yaptığımızı göreceğiz.

Sql İle Tablo Oluşturma

Sql ile tablo oluşturmak için CREATE TABLE komutunu kullanırız.

Temel kullanımı şu şekildedir.

CREATE TABLE table_name (
    sutun1 veriTipi,
    sutun2 veriTipi,
    sutun3 veriTipi,
   ....
);

Sütun tanımlamaları tablomuzdaki sütun adlarını belirtir. Veritipi tanımlamaları ise o sütunun hangi veritipinden olacağını (varchar,char integer vs.) belirtir.

Gelin sizle birlikte bir kullanıcı tablosu oluşturalım. Ve sizin kafanızda da daha iyi otursun

CREATE TABLE Kisiler
(
kisiID int,
Ad varchar(255),
Soyad varchar(255),
Adres varchar(255),
Şehir varchar(255)
);


Sql İle Tablo Silme

Sql komutlarıyla tablo silmek için DROP TABLE ifadesini kullanırız. Yukarıda oluşturduğumuz kişiler tablosunu silmek istersek şu şekil bir komut yazarız.

DROP Table Kisiler


Sql Alter Kullanımı

ALTER TABLE ifadesi, mevcut bir tablodaki sütunları eklemek, silmek veya değiştirmek için kullanılır.Bir tabloya sütun eklemek için aşağıdaki örnekteki gibi bir sözdizimi kullanılır

ALTER TABLE Kisiler
ADD Email VARCHAR(255);


Bir tablodaki bir sütunu silmek için aşağıdaki örnektegi gibi bir sözdizimi kullanılır.

ALTER TABLE Kisiler
DROP COLUMN Email;


Tablodaki bir sütunun veri türünü değiştirmek için aşağıdaki sözdizimini kullanırız.

ALTER TABLE Kisiler
ALTER COLUMN Email INT;


SQL Veri Tipleri


NOT NULL : O sütunun boş bırakılamayacağını belirtmek için kullanılır,

UNIQUE : Belirtilen sütunun değerinin o tabloda sadece bir kere olacağını belirtmek için kullanılır.

PRIMARY KEY: bir tablodaki her kaydı benzersiz şekilde tanımlar. Yani o kayıt o tabloda sadece bir kere olacak şeklinde tanımlanır.

FOREIGN KEY: ikincil anahtar olarak da ifade edilmektedir. Bir veri tablosuna girilebilecek değerleri başka bir veri tablosundaki alanlarla ilişkilendirmeye yarar.

VARCHAR: String tipinde değer tanımlamak için kullanılır.

INT: İnteger türünde değer tanımlamak için kullanılır.

AUTO INCREMENT: Otomatik artan değerler için kullanılır. Genellikle primary key ile birlikte kullanılır.

YAZAR HAKKINDA

26 Yaşında. Araştırmayı seven, bir şeyler öğretmeye meraklı bir Bilgisayar Mühendisi

0 YORUM

Bu konuya henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

@COPYRIGHT KodlamakLazım Tüm Hakları Saklıdır.